۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

(Automation) تركیبی است از دو كلمه "automatic" و "operation" و به معنی عمل كردن بدون عامل خارجی (انسان) یا با كمترین تاثیر عامل خارجی است. بعبارتی اتوماسیون یعنی خودكارشدن عملیات. خودكارسازی اداری مجموعه‌ای از روش‌ها برای ثبت و نمایش و مدیریت روندهای اداری , فنی و مالی میباشد. اغلب این راهكارها بر پایه این جمله بوجود آمده اند " انسان فكر كند، ماشین كار كند" اما با وجود گذشت سالها از بكارگیری نرم افزارهای مكانیزه اداری و مالی در سازمانها , هنوز امور اداری و دفتری و گردش اسناد اغلب به طریقه سنتی انجام می گیرد. سرعت پایین، افزایش بوروكراسی غیر نیاز ، وابسته شدن سیستم به افراد و نیز عدم هماهنگی روش سنتی با نرم افزارهای یكپارچه سبب افزایش قابل ملاحظه خطاهای انسانی و كاهش بهره وری در سازمانها میگردد.

اتوماسیون اداری كه دربرگیرنده سیستم های مالی , پرسنلی , اداری , بایگانی و فنی باشد و در یك مجموعه متمركز و مرتبط قابل استفاده باشد سیستم ERP - Enterprise Resource Planning نیز میگویند. برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و نظارت بر عملكرد فعالیتهای درون سازمانی یكی از مهمترین معیارها و پیش نیازها در توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزی محسوب میشود تحقیقات گروه (تحقیقات انجمن مدیریت جریان كار) نشان می‌دهد سازمانهای سنتی حتی موسسات موفق و مطرح جامعه , عملا تنها از 30درصد منابع انسانی خود استفاده میكنند و از 70درصد دیگر غیر از اتلاف وقت و سربار هزینه چیزی عایدشان نمی‌شود.

شرکت نماگشت، تولید کننده اولین اتوماسیون یکپارچه ویژه آژانس‌های گردگری و مسافرتی در ایران سعی نموده بصورت تخصصی تمام امور صنفی , مالی و فنی آژانس‌های گردشگری بشكل متمركز و مرتبط در یك مجموعه با قابلیتهای بالای آمار و گزارشگیری ارایه كند تا سهمی در پیشبرد اهداف مدیران موفق صنعت گردشگری کشور داشته باشد

نماگشت پیوسته مشتاق دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده شما مدیران و کارکنان پیشرو در صنعت گردشگری ایران عزیزمان برای پیشبرد و توسعه اولین نرم‌افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی میباشد .